เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

    รายละเอียดข่าว

    เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
    วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561
    (ช่วงเช้า)

    1. พิธีทำบุญตักบาตร
เวลา 06.00 น. - พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป ฉันภัตตาหารเช้า ณ บริเวณพิธี
เวลา 06.30 น. - ผู้มีเกียรติเดินทางถึงบริเวณพิธี
เวลา 07.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
                      - ประธานในพิธี ประจำที่นั่ง
                      - พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์
                      - พิธีกรเชิญประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (กราบ)
                      - พิธีกรเชิญประธานในพิธี ไปยังโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายความเคารพ (ถวายคำนับ)
                      - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายความเคารพ (ถวายคำนับ)
                      - ประธานในพิธี ประจำที่นั่ง
                      - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
                      - ประธานสงฆ์ให้ศีล/ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธี รับศีล
                      - เจ้าหน้าที่กล่าวคำถวายสังฆทาน
                      - ประธานในพิธี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม (ถวายประธานสงฆ์เพียงรูปเดียว)
                      - ประธานทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร
                      - พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล
                      - พระสงฆ์อนุโมทนา
                      - ประธานในพิธี กรวดน้ำรับพร
                      - ประธานกราบลาพระรัตนตรัย
                      - ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ถวายคำนับ)
                      - พระสงฆ์ออกบิณฑบาตร
                      - ประธานในพิธี ผู้มีเกียรติ และประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป
                      - เสร็จพิธี
    2. เคารพธงชาติ
เวลา 07.50 น. - ผู้เข้าร่วมพิธีเข้าแถวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
เวลา 07.55 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
เวลา 08.00 น. - เคารพธงชาติพร้อมกัน
                      - เสร็จพิธี
    3. พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เวลา 08.09 น. - ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน  วางพวงมาลาของหน่วยงาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
                      - ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ววางพวงมาลา (คนสุดท้าย) และจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกราบ 1 ครั้ง (ไม่แบมือ)
                      - ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
                      - เสร็จพิธี


*** การแต่งกาย ***
1. ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง : พิธีสงฆ์ - เครื่องแบบปกติขาว (ไม่สวมหมวก)
                                            : พิธีวางพวงมาลา - เครื่องแบบปกติขาว (สวมหมวก)
2. ประชาชน                          : ชุดสุภาพโทนเหลือง


    (ช่วงเย็น)
    4. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เวลา 17.30 น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ สถานที่จัดพิธี 
เวลา 18.00 น. - เคารพธงชาติ พร้อมกัน
                      - ชมนิทรรศการ/ภาพข่าว เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด/การแสดงดนตรีเกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพนธ์
เวลา 18.45 น. - ผู้ร่วมพิธีเข้าแถวพร้อมกัน ณ สถานที่จัดพิธี
เวลา 19.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเดินทางมาถึงบริเวณพิธี และจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกราบ 1 ครั้ง (ไม่แบมือ)
                      - ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
                      - ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
                      - ผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 89 วินาที
                      - บรรเลงเพลง (ตามที่ส่วนกลางกำหนด)
                      - เสร็จพิธี


*** การแต่งกาย ***
1. ข้าราชการ/ประชาชน : ชุดสุภาพโทนเหลือง
2. จิตอาสาฯ                 : ชุดจิตอาสา

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว