เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี 2562

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยจังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้มีข่าวลือว่าระเทศไทยจะเข้าร่วมในมาตรการจำกัดกาารส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี 2562 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรววงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ยังไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการในเรื่องจำกัดยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี พ.ศ.2562 หรือเวลาอื่นๆ แต่อย่างใด จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว