เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การตรวจสอบและเฝ้าระวังความเป็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันเด็ก

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยจังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งจากคณะกรรมการคุมครองผู้บริโภคว่า ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2562 อาจมีการนำลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนหรือสินค้าอันตรายที่มีคำสั่งห้ามขายหรือห้ามให้บริการ รวมถึงนำของเด็กเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานและเครื่องเล่นแบบติดตั้งชั่วคราวมาจำหน่ายหรือให้บริการแก่เด็กๆในงาน ซึ่งอาจทำให้เด็กได้รับอันตราย
    เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอความร่วมมือโปรดหลีกเลี่ยงการนำลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนเข้ามาบริเวณพื้นที่จัดงาน งดการจำหน่ายแจกจ่ายสินค้าที่มีคำสั่งห้ามขาย รวมทั้งของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.684 - 2540) ดังนี้
1.ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์ดัดแฟชั่น
2.ห้ามขายอุปกรณ์ไฟฟ้าช๊อตแกล้งคน
3.ห้ามขายสินค้าที่เรียกกันว่า "ลูกโป่งวิทยาศาสตร์" หรือ "ลูกโป่งพลาสติก" หรือ "Blowing Ballon"
4.ห้ามขายสินค้าที่เรียกกันว่า "ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ" หรือ "ตัวดูดน้ำ"


    เอกสารประกอบ

ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การตรวจสอบและเฝ้าระวังความเป็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันเด็ก
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว