เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกำหนดภารกิจการตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจการจัดและจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม เนื่องจากในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญของชาวพุทธจะมีการจัดกิจกรรมและงานประเพณีสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตามวัดและสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศพุทธศาสนิกชนจึงนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานและชุดไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์เป็นจำนวนมาก ซึงผู้ประกอบการธุรกิจบางรายอาจอาศัยช่วงเทศกาลดังกล่าวนำสินค้าที่ใกล้หมดอายุ ไม่มีคุณภาพ มาจัดทำเป็นชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
    เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการกระทำอันเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่ 23 (พ.ศ.2550) เรื่อง ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยให้ระมัดระวังการซื้อชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมตามประกาศดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)


    เอกสารประกอบ

ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว