เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดจัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2019)"

    รายละเอียดข่าว

กำหนดการ
กิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2019)”
วันอังคารที่  17  กันยายน 2562
ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
----------------------------------------------------------------------------------

เวลา 08.00 - 09.00 น.
- เจ้าหน้าที่ อาสาปศุสัตว์ ประชาชน และผู้มีเกียรติพร้อมกันที่บริเวณพิธีเปิดกิจกรรม
 
เวลา 09.00 - 09.30 น.
- ประธานในพิธีเปิด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ เดินทางเข้าสู่พิธีเปิดกจกรรมฯ
* นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว กล่าวต้อนรับ
* ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมฯ
* ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานจัดกิจกรรมฯ
* ประธานในพิธี และผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพร่วมกัน
 
เวลา 09.30 - 10.00 น.
- ประธานในพิธี เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน (การผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ การให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
 
เวลา 10.00 - 12.00 น.
- ประธานในพิธีพบประชาชน เจ้าของสัตว์เลี้ยง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติ
 
 
- คำแนะนำ -
1. ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวต้องมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป
2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวต้องมีอายุ 2 เดือนครึ่งขึ้นไป
3. งดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนที่จะมาทำการผ่าตัดทำหมัน

การแต่งกาย  : อสม. ชุดอสม.
                      : สมาชิก อถล. เสื้อเหลือง อถล. (หากไม่มีให้สวมใส่ชุดสุภาพโทนเหลือง)

*** หมายเหตุ  กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ***
     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดจัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2019)"
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว