เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและะแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยจังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งจากกระทรวงหมาดไทยว่าได้จัดทำ infographic (อินโฟกราฟิก) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ผ่านช่องทางสื่อสาารต่างๆ ให้แก่หน่วยงานราชการ ประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงมาตรการของภาครัฐดังกล่าว
    ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นำไปสู่ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดสระแก้ว จึงขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในส่วนมี่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สมารถดาวน์โหลด infographic ดังกล่าว ได้ทาง QR Code ด้านล่าง หรือดาวน์โหลดผ่านทาง www.sakaeo.go.th/websakaeo/news/detail/580
    เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของกระทรวงหมาดไทย เทศบาลเมืองสระแก้วได้ดำเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. เฝ้าระวัง ติดตาม การรายงานคุณภาพอากาศจากหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ทราบสถานการณ์
2. เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเผาหรือลักลอบเผาขยะมูลฝอยหรือการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมหรือการเผาในที่โล่ง
3. การทำความสะอาดพื้นผิวถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วในถนนสายหลักและสายรองให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองสะสมบนพื้นผิวถนน

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและะแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว