เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้วประกาศ บริการประชาชนนอกเวลาราชการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  บริการประชาชนนอกเวลาราชการ
 
*************************
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่างๆ จึงได้ดำเนินการปรับขยายเวลาการให้บิรการประชาชนในเชิงรุก ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้บริการไม่พักเที่ยงและให้บริการช่วงเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. (วันทำการ) และให้บริการทุกวันเสาร์เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563
                   
                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้วประกาศ บริการประชาชนนอกเวลาราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว