เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

กำหนดการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ เทศบาลเมืองสระแก้ว

****************************
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
เวลา 08.00 น.
- นักเรียน เด็ก ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณจัดงาน
เวลา 08.30 น.
- ประธานในพิธี (นายตระกูล สุขกุล) นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มาถึงบริเวณพิธี (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
- นายกเทศบาลเมืองสระแก้ว อ่านสารวันเด็กและคำขวัญของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กล่าวปราศรัย กล่าวเปิดงาน และเปิดซุ้มอาหาร
- กิจกรรมแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที
- ชุดโชว์อาวุธยุทโธปกรณ์ของกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
เวลา 08.30 น.
- ฐานกิจกรรมของนักเรียน ในสังกัดและเด็กในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ฯลฯ


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว