เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


ประกาศจาก โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าพร้อมหลังคา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าพร้อมหลังคา
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาเจาะจง
....................................................
 
                   ตามที่ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าหร้อมหลังคา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) นั้น
                   ทางเดินเท้าพร้อมหลังคา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 436,000.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง                     
 
        
ประกาศ ณ วันที่  29  มกราคม  2563
 


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 ม.ค. 2563