เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 5 เรื่อง

    รายละเอียดข่าว

    1. อย. ร่วมกับสภาเภสัชกรรมและเคือข่ายร้านขายยา พัฒนายกระดับคุณภาพร้านขายยาให้มีมาตรฐานตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Phamarcy Practice : GPP) สร้างความมั่นใจให้ผู้มารับบริการที่ร้านขายยาว่าจะได้รับยาที่มีคุณภาพ และได้รับความปลอดภัยจาการใช้ยา
    2. ผงจินดามณี (ยาผีบอก) และยาหมอทหาร อ้างสรรพคุณเกินจริงและสวมเลข อย. ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน 4 ช่องทาง คือ Line และ Facebook  FDA thai , Oryor Smart Application , เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th และเว็บไซต์ www.oryor.com
    3. อย. เรียกคืนผลิตภันฑ์น้ำเกลือ KLEAN & KARE ของบริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด โดยสมัครใจ รุ่นการผลิต 061607 พบเพียงรุ่นการผลิตเดียว ไม่มีผลต่อกระบวนการผลิตในรุ่นการผลิตอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่น หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 02-5907405 หรือทางเมลล์ QA@fda.moph.go.th
    4. กรณีที่ตรวจพบกรดเบนโซอิกในนมข้นหวานมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่สามารถพบกรดเบนโซอิกตามธรรมชาติที่มีอยู่ในวัตถุดิบที่ใช้ผลิตนมข้นหวาน เช่น นมและผงเวย์ (whey powder) ซึ่งมีโครงสร้างเดียวกันกับกรดเบนโซอิกที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งผลการตรวจนมข้นหวานดังกล่าวพบกรดเบนโซอิกตามธรรมชาติในปริมาณน้อยกว่า 20 มิลลิกรัมต่อนมข้นหวาน 1 กิโลกรัม ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและร่างกายยังสามารถกำจัดสารดังกล่าวออกได้ปัสสาวะตามกลไกธรรมชาติ ไม่สะสมในร่างกาย
    5. อย. เตือนอย่าซื้อยาผ่านเน็ต อ้างรักษาไวรัสโคโรนา

    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 5 เรื่อง
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว