เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขอความร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

    เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการตลาด ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จึงขอความร่วมมือจากท่านไม่จำหน่ายหรือแจกเศษอาหารให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงสุกร เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกรได้
    ทั้งนี้ หากท่านไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เทศบาลเมืองสระแก้วอาจพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขอความร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว