เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

              เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว) และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริม ให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีเพื่อลดอัตราความเสี่ยงของการโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์  ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2563  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเมืองย่อยที่ 1-21

  ภาคเช้า (09.00-12.00 น.) ภาคบ่าย (14.00-16.00)
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ชุมชนเมืองย่อยที่ 19 บ้านเอื้ออาทร ชุมชนเมืองย่อยที่ 20  บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2
  ชุมชนเมืองย่อยที่ 18 บ้านเฉลิมพระเกียรติ ร.9  
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ชุมชนเมืองย่อยที่ 4  บ้านใหม่คลองปูน ชุมชนเมืองย่อยที่ 17  บ้านคลองนางชิง
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ชุมชนเมืองย่อยที่ 15 บ้านหนองเสม็ดเหนือ ชุมชนเมืองย่อยที่ 16  ตลาดสระแก้ว
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ชุมชนเมืองย่อยที่ 13 บ้านโคกกำนัน ชุมชนเมืองย่อยที่ 14  บ้านลัดกระสัง
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ชุมชนเมืองย่อยที่ 11 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 1 ชุมชนเมืองย่อยที่ 12  บ้านคอลงจาน
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ชุมชนเมืองย่อยที่ 9   บ้านหลังสุขศาลา ชุมชนเมืองย่อยที่ 10  บ้านรัตนะ 2 (หลังวัดสระแก้ว)
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ชุมชนเมืองย่อยที่ 7   บ้านศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง ชุมชนเมืองย่อยที่ 8    บ้านรัตนะ 1 (เนินกลอย)
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ชุมชนเมืองย่อยที่ 6   บ้านชาติเจริญ ชุมชนเมืองย่อยที่ 3    บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ชุมชนเมืองย่อยที่ 5   บ้านเนินสมบูรณ์ ชุมชนเมืองย่อยที่ 21  บ้านหนองกะพ้อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ชุมชนเมืองย่อยที่ 1   บ้านคำเจริญ ชุมชนเมืองย่อยที่ 2    บ้านหนองนกเขาฝั่งพีทีที
     
     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว