เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

    รายละเอียดข่าว

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 29 ก ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบ)

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว