เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว เชิญชวนเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

    เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีประจำปี 2563” ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี
 
    การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
    *  สัตว์เลี้ยงที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้
    *  สุนัขหรือแมว อายุ 2-4 เดือนขึ้นไป
    *  สัตว์ต้องสุขภาพแข็งแรง
 
    ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฟรี    
          ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป (ปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.)
          **การเตรียมสุนัขและแมวก่อนทำหมัน  ต้องทำอย่างไร ??
    *  งดน้ำ - งดอาหาร 8-12 ชั่วโมง ก่อนทำหมัน
    *  สัตว์ต้องสุขภาพแข็งแรง
    *  อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
    *  ไม่อยู่ในช่วงต้องการผสมพันธุ์  และไม่ตั้งท้อง
 
     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว เชิญชวนเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว