เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

    ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดทำประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2563 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) นั้น
    เนื่องจากประกาศฯ ดังกล่าว ได้กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันสอบคัดเลือกเป็นวันเดียวกันและเป็นวันหยุดราชการ เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงได้เปลี่ยนแปลงการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามไฟล์เอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว