เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วลงพื้นที่ปฏิบัติงานให้บริการตรวจสุขภาพประชากรตามกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

    เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วลงพื้นที่ปฏิบัติงานให้บริการตรวจสุขภาพประชากรตามกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกิจกรรมตามกลุ่มวัย ดังนี้
    1. คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
    2. ให้คำแนะนำในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรี อายุ 30 - 70 ปี
    3. ให้คำแนะนำในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30 - 60 ปี
    4. ประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ (ผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป)
    5. ตรวจฟันในผู้สูงอายุและให้คำแนะนำในการดูแลช่องปาก
    6. ตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพร
    7. ตรวจสารเคมีในเลือด (เฉพาะเกษตรกร)

 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2563