เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


ประกาศจาก ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

  ด้วยรับแจ้งจากจังหวัดสระแก้วว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่าขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางต่างๆเพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจ ถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว http://www.sakaeo.go.th หัวข้อ "ยุทธศาสตร์"

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2563