เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3076 (3259 เดิม) ช่วงผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

    รายละเอียดข่าว

  ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0017.3/ว 3487 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3076 (3259 เดิม) ช่วงผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 เมษายน 2564 เส้นทางหลวงหมายเลข 3076 (3259 เดิม) ช่วงผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่คาบเกี่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา - สระแก้ว เป็นช่วงที่รถบรรทุกนำพืชผลทางการเกษตรสู่โรงงานแปรรูป ประกอบกับมีช้างป่าออกหากินบริเวณเส้นทางดังกล่าวช่วงผ่านป่า ซึ่งช้างป่ามีพฤติกรรมดักรถยนต์ทุกชนิด ทั้งรถบรรทุกพืชผลการเกษตร และรถยนต์ขนาดเล็กทั่วไป โดยเฉพาะช่วงเวลา 06.00 - 08.00 น. และช่วงเวลา 14.00 - 21.00 น. จะมีช้างป่าออกหากินบนเส้นทางหลายตัว และช้างป่ามีพฤติกรรมคล้ายกันคือเดินขวางรถ รื้อค้นสิ่งของที่อยู่ในกระบะรถยนต์และดึงพืชผลทางการเกษตร เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้รถยนต์ที่บรรทุกของไว้ท้ายกระบะ ขอให้เก็บสิ่งของให้มิดชิดหรือเก็บไว้ในห้องโดยสาร , หลีกเลี่ยงไม่โดยสารท้ายกระบะ และรถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3076 (3259 เดิม) ช่วงผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว