เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสื่อสารความรู้เรื่องโควิด - 19 แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสื่อสารความรู้เรื่องโควิด - 19 แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว