เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

    รายละเอียดข่าว

    เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ย้ายภูมิลำเนา ขอให้ไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้า ตั้งแต่วันที่ย้ายฯ แต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นยโดยเทศบาลเมืองสระแก้ว ยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงเดือนกันยายนของปีงบประมาณที่ย้ายภูมิลำเนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุต่อเนื่องในเดือนตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว