เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ให้ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรประจำตัวคนพิการ

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลเมืองสระแก้ว แจ้งผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการตรวจสอบวันหมดอายุบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ กรมบัญชีกลางจะระงับการจ่ายเบี้ยความพิการจนกว่าจะดำเนินการต่อบัตรฯ ซึ่งหากพบว่าบัตรฯ ของตนหมดอายุหรือใกล้หมดอายุให้เร่งดำเนินการต่ออายุทันที ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยสามารถต่อบัตรฯ ล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุ 3 เดือน และแจ้งข้อมูลของบัตรประจำตัวคนพิการฉบับใหม่ให้เทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจะได้รับสิทธิ์เบี้ยความพิการต่อไป

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ให้ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรประจำตัวคนพิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว