เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดรับสมัครผู้สูงอายุเข้าเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

    เทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดรับสมัครผู้สูงอายุเข้าเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคุณสมบัติจะต้องเป็นผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว และจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เรียบร้อยแล้ว สมารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 เทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันและเวลาราชการ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2564