เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
**************************


        ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนามาเยี่ยมครอบครัวจำนวนมาก ประชาชนส่วนใหญ่จะปิด บ้านเรือน ร้านค้าเพื่อฉลองเทศกาลสงกรานต์ตามชุมชนและร่วมสรงน้ำพระตามวัดต่างๆ ซึ่งในช่วงดังกล่าวอาจเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัยทางถนนขึ้นได้จากการขับขี่ยานพาหนะโดยประมาทหรือในขณะมึนเมา

        เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวัง เมื่ออกจากบ้าน ร้านค้าทุกครั้งให้ตรวจสอบปลั๊กไฟต่างๆ ควรดึงออกให้หมดและปิดวาล์วถังแก๊สให้เรียบร้อย การจุดไฟเผาวัชพืชควรมีผู้ควบคุมดูแลและดับให้สนิท ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ และปฏิบัติตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม) คือ 1.ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 2.ขับรถย้อนศร 3.ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5.ไม่มีใบขับขี่ 6.แซงในที่คับขัน 7.เมาสุรา 8.ไม่สวมหมวกนิรภัย 9.มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย 10.ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ รวมทั้งเมื่อมีความจำเป็นต้องเดินทางไปในสถานที่มีผู้คนจำนวนมากต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด หากพบเห็นอัคคีภัยโปรดแจ้งเทศบาลเมืองสระแก้วทางหมายเลขโทรศัพท์ 037-242333 หรือ 199 และพบเห็นอุบัติเหตุแจ้ง 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
    
        จึงประกาศมาเพื่อทราบ   
                                           

ประกาศ  ณ วันที่  8  เมษายน พ.ศ. 2565

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว