เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบ    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว