เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง รายงานสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
แบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
                               

          ด้วย วันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลาประมาณ 12.30 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ตั้ง หมู่ 4 บ้านท่าแยก ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จึงขอรายงานสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้

          วันที่ 6 มีนาคม 2566
          1. เวลา 12.30 น. นายตระกูล สุขกูล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว รับรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแก้ว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบเห็นเพลิงไหม้ทางด้านหลังของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ ที่เป็นจุดบ่อพักขยะมูลฝอยกองอยู่จำนวนมาก โดยเหตุการณ์ได้ดำเนินการระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นและแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้นำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุฯ จำนวน 4 คัน แต่เนื่องจากพื้นที่เป็นสถานที่รวมรวบขยะมูลฝอยทั่วไปที่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง เช่น เศษยาง พลาสติก กระดาษ จำนวนมากกว่า 50,000 ตัน ประกอบกับสภาพอากาศในวันที่ 6 มีนาคม 2566 มีลมพัดแรงอากาศแปรปรวน ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามรวดเร็วและรุนแรงเกินกว่าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสระแก้ว สามารถระงับเหตุได้โดยลำพัง จึงรายงานนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ผู้บัญชาการเหตุการณ์   ได้ประเมินสถานการณ์แล้ว จึงสั่งการให้ประสานขอความช่วยเหลือ รถน้ำดับเพลิง เครื่องมือ อุปกรณ์ และกำลังพล จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสนับสนุนพื้นที่ข้างเคียงเข้าร่วมระงับเพลิงไหม้โดยด่วน

          2. เทศบาลเมืองสระแก้วได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ในเขตอำเภอเมืองสระแก้วและพื้นที่ข้างเคียงและหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมทั้งองค์กรเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนการดับเพลิง จำนวน 19 คัน โดยเข้าฉีดน้ำดับเพลิงรอบกองขยะมูลฝอยเพื่อป้องกันไฟลุกลามเข้าพื้นที่อาคารและเครื่องจักรของทางราชการ

          3. ใช้เครื่องจักรกลหนัก รถแบคโฮ จำนวน 2 คัน ที่รับการสนับสนุนมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และภาคเอกชนเข้าตักเกลี่ยโกยขยะมูลฝอยออกจากรอบตัวอาคารคัดแยกขยะเพื่อทำแนวกันไฟป้องกันเพลิงไหม้ทรัพย์สินของราชการ และตักโกยขยะมูลฝอยออกจากกองเพลิงเพื่อให้รถดับเพลิงฉีดอัดน้ำในบริเวณจุดเพลิงไหม้เพื่อป้องกันการคุกรุ่นของเพลิงในกองขยะมูลฝอย

          4. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสระแก้วร่วมกับ อสม. เข้าสำรวจผลกระทบและแจกหน้ากากอนามัยเพื่อสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตตำบลหนองบอน บ้านหน้าสถานี หมู่ที่ 8 และหมู่บ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 บ้านเรือนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแก้ว  จำนวน 800 ชิ้น 

          5. ได้รับการสนับสนุนเครื่องส่งน้ำผ่านท่อระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี สูบน้ำบรรจุเข้ารถดับเพลิงบริเวณภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ เพื่อลดระยะทางและระยะเวลาในการบรรจุน้ำของรถดับเพลิงทำให้การดับเพลิงเป็นไปอย่างรวดเร็ว

          6. การปฏิบัติภารกิจดับเพลิงภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว มีการปฏิบัติการตลอดทั้งคืนของวันที่ 6 มีนาคม 2566 ทำให้ควบคุมเพลิงได้และป้องกันการลุกลามเข้าอาคารและทรัพย์สินของราชการได้

          วันที่ 7 มีนาคม 2566
          1. มีการประชุมร่วมกันระหว่างนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วและหน่วยงานสนับสนุนจากส่วนราชการและเอกชนวางแผนร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพทำให้เพลิงไหม้ไม่ลุกลามและดับได้อย่างรวดเร็วต้องดำเนินการใช้รถแบคโฮจำนวนมากขุดตักเกลี่ยกองขยะมูลฝอยที่เพลิงไหม้และใช้น้ำจากรถน้ำดับเพลิงฉีดอัดเข้าบริเวณที่รถแบคโฮขุดตักเกลี่ยเพื่อให้ไฟที่คุกรุ่นอยู่ภายในกองขยะมูลฝอยดับสนิทไม่สามารถลุกลามต่อไปได้ โดยใช้รถแบคโฮ 1 คันต่อรถน้ำดับเพลิง 3 คันเข้าดำเนินการ

          2. นำรถแบคโฮที่ได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน 1 คัน และหน่วยงานเอกชน บริษัท เซปโก อินดัสตรีส์ จำกัด จำนวน 1 คัน และเนื่องจากเครื่องมืออุปกรณ์ของทางราชการไม่เพียงพอ ดำเนินการเช่าหรือจ้างเหมาเครื่องจักรกลหนักของเอกชน จำนวน 8 คัน ร่วมกับรถน้ำดับเพลิงของเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 4 คัน และรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรการกุศล จำนวน 30 คัน เข้าดำเนินการตักเกลี่ยขยะมูลฝอยและฉีดอัดน้ำเข้าในกองขยะมูลฝอยตลอดทั้งวัน

          3. เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้วร่วมกับ อสม. เข้าสำรวจผลกระทบและแจกหน้ากากอนามัย เพื่อสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ชุมชนย่อยที่ 5 บ้านเนินสมบูรณ์ และชุมชนย่อยที่ 21 บ้านหนองกะพ้อ เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย จำนวน 7,000  ชิ้น

          4. เวลา 14.30 น. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 ได้ดำเนินการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแก้ว และทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบ่อขยะจำนวน 3 จุด และในบริเวณท้ายลม 1-3 กิโลเมตร จำนวน 4 จุด ด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพา คุณภาพอากาศทั้งในบ่อขยะและชุมชนท้ายลมมีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลันระยะที่ 1 ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาด 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แต่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาด 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่เกิดเหตุมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน แนะนำผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ใช้ชุดอุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียง

          5. เวลา 18.30 น. มีการประชุมร่วมกันระหว่างนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วและหน่วยงานสนับสนุนจากส่วนราชการและเอกชน สรุปผลการปฏิบัติการของวันที่ 7 มีนาคม 2566 ว่ามีการควบคุมเพลิงให้อยู่ในบริเวณได้และดับเพลิงได้สนิท ร้อยละ 75 คงเหลือพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ที่เพลิงยังคุกรุ่นทำให้มีกลุ่มควันจำนวนค่อนข้างมากซึ่งอาจส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเป็นวงกว้างหากปล่อยไว้นาน จึงกำหนดแผนการปฏิบัติการ ในวันที่ 8 มีนาคม 2566  ให้ระดมรถแบคโฮ และรถน้ำดับเพลิงเข้าดำเนินการตามแนวทางเดิม คือใช้รถแบคโฮจำนวนมากขุดตักเกลี่ยกองขยะมูลฝอยที่เพลิงไหม้และใช้น้ำจากรถน้ำดับเพลิงฉัดอัดเข้าบริเวณที่รถแบคโฮขุดตักเกลี่ยเพื่อให้ไฟที่คุกรุ่นอยู่ภานในกองขยะมูลฝอยดับสนิทไม่สามารถลุกลามต่อไปได้ และมีการเฝ้าระวังเพลิงไหม้ตลอดทั้งคืน ของวันที่ 7 มีนาคม 2566

          วันที่ 8 มีนาคม 2566
          1. เวลา 8.00 น. นำรถแบคโฮที่ได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน 1 คัน  และหน่วยงานเอกชนบริษัท เซปโก อินดัสตรีส์ จำกัด จำนวน 1 คัน และเนื่องจากเครื่องมืออุปกรณ์ของทางราชการไม่เพียงพอ ดำเนินการเช่าหรือจ้างเหมาเครื่องจักรกลหนักของเอกชน จำนวน 10 คัน ร่วมกับรถน้ำดับเพลิงของเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 4 คัน และรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรการกุศล จำนวน 30 คัน เข้าดำเนินการตักเกลี่ยขยะมูลฝอย  และฉีดอัดน้ำเข้าในกองขยะมูลฝอยตลอดทั้งวัน โดยนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประเมินว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 8 มีนาคม 2566

          2. เวลา 13.00 น. พ่นละอองฝอยแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจากเหตุเพลิงไหม้ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยแบ่งการพ่นละอองฝอยเป็น 2 สาย สายแรกฉีดพ่นบริเวณพื้นที่ชุมชนจากศาลากลางจังหวัดสระแก้วถึงโรงเรียนสระแก้ว และสายที่ 2 ฉีดพ่นบริเวณพื้นที่เปราะบาง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ และหน่วยงานเอกชน บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัด จังหวัดสระแก้ว ได้ให้ความอนุเคราะห์ชุดอุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมระยะไกลฉีดละอองฝอย เพื่อพ่นละอองฝอยแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจากเหตุเพลิงไหม้ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว

          3. ปฏิบัติการร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ระดมทรัพยากรรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองสระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว หน่วยงานราชการ และองค์กรการกุศล ประกอบด้วย เทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มณฑลทหารบกที่ 19  กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์  กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดสระแก้ว เทศบาลเมืองอรัญประเทศ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เทศบาลตำบลวัฒนานคร เทศบาลตำบลศาลาลำดวน เทศบาลตำบลท่าเกษม เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์  เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร  เทศบาลตำบลวังทอง  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม  องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสระแก้วธรรมสถาน และรถแบคโฮจ้างเหมาบริการ ดำเนินการระงับเหตุเพลิงไหม้ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้วได้เสร็จสิ้น ร้อยละ 100 เวลา 15.30 น.

          4. นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ผู้บัญชาการเหตุการณ์ สั่งการให้มีการเฝ้าระวังเพลิงไหม้ฯ ต่อเนื่อง 7 วัน โดยมอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดเวรยามเฝ้าระวัง    ตลอด 24 ชั่วโมง   เป็นระยะเวลา 7 วัน เมื่อครบกำหนดจึงจะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

          ทั้งนี้  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ขอขอบคุณ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการระงับเหตุเพลิงไหม้ฯ  ทำให้การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว และขออภัยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ฯ มา ณ โอกาส นี้

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   9  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2566

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว