เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการลดพลังงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว รอบที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
             เรื่อง   ผลการลดพลังงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว
    รอบที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
         -------------------------

         ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศนโยบายการลดใช้พลังงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีเป้าหมาย ลดใช้พลังงานลงอย่างน้อยร้อยละ 20 (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) นั้น

         เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอประกาศผลการลดพลังงานของเทศบาลเมืองสระแก้วlรอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยใช้ผลการประเมินข้อมูลพลังงานจากเว็บไซต์lwww.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ดังนี้


         ชนิดพลังงาน             ค่ามาตรฐาน                 ค่าจริง             ผลการประหยัด            ผลประเมิน
         การใช้ไฟฟ้า           1,284,747.40          267,625.50            79.17 %                    ผ่าน
         การใช้น้ำมัน                19,193.49            59,167.14         - 208.27 %                 ไม่ผ่าน

         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  1   พฤษภาคม   พ.ศ.  2566

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการลดพลังงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว รอบที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว