เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบ    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว