เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ของเทศบาลเมืองสระแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบ

 

 

 

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว