เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566 ของเทศบาลเมืองสระแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงิน ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบ

 

 

 

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว