เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการโครงการธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) เทศบาลเมืองสระแก้ว (ขับเคลื่อนตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ 2567) (แผนปฏิบัติการ ACTION PLAN)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการโครงการธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) เทศบาลเมืองสระแก้ว (ขับเคลื่อนตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ 2567) (แผนปฏิบัติการ ACTION PLAN)
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว