เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไปเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไปเทศบาลเมืองสระแก้ว ค่าเก็บและขนมูลมอยทั่วไปปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร จัดเก็บเดือนละ 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน ขยะมูลฝอยจากร้านค้า สถานประกอบการ จัดเก็บตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไปเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว