เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว เรื่องแรงดันไฟฟ้าตก

    รายละเอียดข่าว

ด้วย วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการสับเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบจ่ายแรงสูง บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล2 (บ้านลัดกะสัง) จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าข้างเคียงเป็นการชั่วคราว ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. ในการเปลี่ยนแปลงการจ่ายกระแสไฟฟ้านั้น อาจทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าตก ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว จึงขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการเพิ่มปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงวัน และเวลาดังกล่าว เมื่อการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเสร็จแล้ว จะเร่งดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าสระแก้วตามปกติดังเดิมต่อไป

    เอกสารประกอบ

ประกาศ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว เรื่องแรงดันไฟฟ้าตก
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว