เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศจาก บริษัทศูนย์การค้าอินโดจีน (อรัญประเทศ) จำกัด

    รายละเอียดข่าว

เนื่องด้วย กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ จะดำเนินการจัดตั้งหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เคลื่อนที่ขึ้นภายในตลาดอินโดจีนโรงเกลือ ในอาคารตลาดโดม 11 ในโครงการศูนย์การค้าอินโดจีน(อรัญประเทศ) ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 7 ถึง 11 กันยายน 2558 ในเวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา เป็นระยะเวลา 5(ห้า) วันเพื่อเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทาง(Passport) แก่ประชาชนทั่วไป
จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีความประสงค์ยื่นเรื่องขอหนังสือเดินทาง(Passport) ได้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้บริการหนุงสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เคลื่อนที่ได้ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

    เอกสารประกอบ

ประกาศจาก บริษัทศูนย์การค้าอินโดจีน (อรัญประเทศ) จำกัด
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว