เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2558

    รายละเอียดข่าว

ด้วยกองคลัง ได้ส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2558 ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ของเทศบาลเมืองสระแก้วเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณของเทศบาล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว