เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่องขยายระยะเวลาการยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักร

    รายละเอียดข่าว

    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำโครงการปรับปรุงแก้ไขทะเบียนรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลผู้ขอลงทะเบียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยขยายเวลาในการรับคำร้อง ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นั้น
    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่า สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จะเปิดระบบและขยายเวลาในการบันทึกข้อมูลผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังนั้น หากผู้ลงทะเบียนประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักร สามารถยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนฯ ได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดคำขอยกเลิกการลงทะเบียนฯ ไดที่ www.ect.go.th/ โดยยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037-241622 ต่อ 111 และ 037-241624

    เอกสารประกอบ

ประกาศ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่องขยายระยะเวลาการยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักร
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว