เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว (ชั้น3) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว