เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2556

    รายละเอียดข่าว

  เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมแข่งขันกีฬาสันนิบาต "วังทองเกมส์" ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาหน้าเทศบาลตำบลวังทอง ซึ่งมีชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน , วอลเลย์บอล ชาย-หญิง , แชร์บอลหญิง , เซปักตะกร้อชาย , เปตอง ชาย-หญิงและคณะผู้บริหาร , กีฬาพื้นบ้าน โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่  22  มกราคม  2556  
      เวลา 09.00  น. -  คณะผู้บริหารเทศบาล คณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ทุกแห่ง พร้อมกัน ณ สนามกีฬาหน้าเทศบาลตำบลวังทอง
      เวลา 09.30  น. -  ประธานเดินทางถึงในพิธี โดยมีคณะนายกเทศมนตรี ทุกแห่ง ตั้งแถวรอรับ(ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์และเปิดสปอร์ตการจัดการแข่งขันกีฬา)
                               -  ประธานในพิธีคณะผู้บริหารเทศบาล คณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทุกแห่ง เตรียมตัวเคารพธงชาติ
                               -  ประธานจัดการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตั้งแถวหลังแท่น กล่าวรายงาน
                               -  พิธีกร เชิญประธานขึ้นสู่แท่นรับการกล่าวรายงานจากนายกเทศมนตรีตำบลวังทอง
                               -  ประธานกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดการแข่งขัน
                               -  ประธานลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง (ดนตรีบรรเลงมหาฤกษ์) ฝ่ายเทคนิคดำเนินการจุดพลุ
                               -  ประธานในพิธีปล่อยผ้าแพรลูกโป่ง
                               -  นักกีฬาเตรียมตัวเคารพ ธงกีฬา (ดนตรีบรรเลงเพลงกราวกีฬา)  
                               -  นักกีฬาเชิญธงชาติ   ธงกีฬา   ธงเทศบาล  ขึ้นสู่ยอดเสาตามลำดับ                    
                               -  นักกีฬาวิ่งเชิญคบเพลิง  (พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง)
                               -  นักกีฬาอาวุโสประจำแท่นนำกล่าวคำปฏิญาณตน
                               -  พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาอาวุโสตัวแทนแต่ละคณะนำธงสีประจำเทศบาลไปล้อมนักกีฬาอาวุโส นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณตน
                               -  วงดุริยางค์บรรเลงเพลง  เพื่อนำขบวนนักกีฬาทั้งหมดออกนอกสนามและประจำแต่ละที่ตามที่เทศบาลจัดเตรียมไว้ให้ของแต่ละเทศบาล ชมการแสดงพิธีเปิด
      เวลา 10.30  น. -  เริ่มการแข่งขันตามโปรแกรมการแข่งขัน
 
วันที่  23  มกราคม  2556   
      เวลา 09.00  น. -  นักกีฬาทุกเทศบาลแต่ละเทศบาล รายงานตัวที่สนามกีฬาแต่ละประเภท(รายละเอียดตามตารางการแข่งขัน)
      เวลา 12.00  น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน
      เวลา 13.00  น. -  เริ่มการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ (รายละเอียดตามตารางการแข่งขัน)

วันที่  24  มกราคม  2556  
      เวลา 09.00  น. -  นักกีฬาทุกเทศบาลแต่ละเทศบาล รายงานตัวที่สนามกีฬาแต่ละประเภท(รายละเอียดตามตารางการแข่งขัน)
      เวลา 12.00  น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน
      เวลา 13.00  น. -  เริ่มการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ (รายละเอียดตามตารางการแข่งขัน)
      เวลา 15.00  น. -  เริ่มการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
      เวลา 17.00  น. -  นักกีฬาทุกเทศบาลแต่ละเทศบาล พร้อมกันที่ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลวังทอง เพื่อรับ-มอบถ้วยรางวัล
      เวลา 18.00  น. -  เริ่มพิธีปิดการแข่งขัน  พิธีมอบถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล
                               -  งานพบปะสังสรรค์ มอบของที่ระลึก และมอบธงกีฬาให้เจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งต่อไป
    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว