เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่  ๑  เมษายน ถึง  ๒  เมษายน  ๒๕๕๖  โดยนายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมคณะผู้บริหาร  ได้เลงเห็นและเป็นห่วงพี่น้องประชาชน  โดยเร่งควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เนื่องจากอากาศร้อนจัดมาก เพราะโรคนี้เป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรง เมื่อเป็นโรคแล้วไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้  ผู้ป่วยที่เป็นโรคจะต้องตายทุกคน  ซึ่งโรคนี้จะมีพาหะที่นำโรคคือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข  แมว หนู เป็นต้น เมื่อคนไปสัมผัสสัตว์ที่เป็นโรคหรือถูกน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคก็จะทำให้เชื้อโรคนั้นแพร่ติดต่อมาสู่คนได้  และสัตว์ที่เป็นโรคก็ยังสามารถที่ติดต่อเชื้อโรคไปยังสัตว์ปกติที่ไม่เป็นโรคได้  โรคพิษสุนัขบ้ามักจะพบในช่วงฤดูร้อน คือ ตั้งแต่เดือน  มี.ค. – มิ.ย. ของทุกปี  โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถควบคุมป้องกันได้แต่ไม่สามารถรักษาได้เมื่อมีอาการของโรค การป้องกันที่ดี คือ การระวังไม่ให้ถูกสัตว์กัด หรือถูกน้ำลายของสัตว์ รวมทั้งการพาสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข   แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถ้าถูกสัตว์กัดต้องรีบทำความสะอาดบาดแผลและไปพบแพทย์เพื่อทำการฉีดวัคซีนทันที   ดังนั้นการดำเนินงานรณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จึงเป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นให้ประชาชนที่มี สุนัข  แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีอยู่ในความดูแลมารับบริการซึ่งจะมีผลทำให้ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนที่รัก สุนัข  แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลดความเสี่ยงของการถูก สุนัข  แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่สงสัยหรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้  ทางเทศบาลเมืองสระแก้วจึงได้จัดโครงการนี้เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน   เพื่อประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ นำโดย  สุนัข  แมว  และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม    เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัข  แมว  และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    เพื่อลดอัตราการเกิดของจำนวนสุนัข  แมว  ที่ไม่มีเจ้าของลดน้อยลง 
ทางเทศบาลเมืองสระแก้ว  จึงได้ทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี ๒๕๕๖  ดังนี้

    เอกสารประกอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว