เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


หนังสือพิมพ์ออนไลน์ "เสียงปฏิรูป" ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

    รายละเอียดข่าว

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า สภาปฏิรูปแห่งชาติได้จัดทำเว็บไซต์หนังสือออนไลน์ "เสียงปฏิรูป" เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางระบบวิทยุออนไลน์ "เรดิโอ เสียงปฏิรูป" เพื่อให้หน่วยงานราชการได้ทราบและนำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารราชการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องกันทุกภาคส่วน และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการบริหารราชการตามนโยบายของรัฐบาล

    เอกสารประกอบ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ "เสียงปฏิรูป" ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว