เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลเมืองสระแก้วได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแนวทางของประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นที่เรียบร้อยร้อยแล้ว รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว