เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 2 ต่อจากถนนเดิม (ซอยบ้านลุงอินทร์)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 2 ต่อจากถนนเดิม 
(ซอยบ้านลุงอินทร์)
 
............................................................
 
            ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 2 ต่อจากถนนเดิม (ซอยบ้านลุงอินทร์) โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 28/2558 (สอบราคา) ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 วงเงินสัญญาจ้างจำนวน 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 นั้น
 
            ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น.

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 2 ต่อจากถนนเดิม (ซอยบ้านลุงอินทร์)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว