เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่คลองปูน ชุมชนเมืองย่อยที่ 4

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่คลองปูน ชุมชนเมืองย่อยที่ 4
 
....................................................
 
          ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่คลองปูน ชุมชนเมืองย่อยที่ 4 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแอนด์วี อินเตอร์ซิตี้ เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 32/2558 (สอบราคา) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่  22 มิถุนายน 2558 นั้น
 
          ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่  23 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น
 
                             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่  22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่คลองปูน ชุมชนเมืองย่อยที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว