เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558)

    รายละเอียดข่าว

ด้วยกองคลัง ได้รวบรวมและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 ของเทศบาลเมืองสระแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 1 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว