เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว บริการรับชำระภาษีนอกเวลาราชการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     บริการับชำระภาษีนอกเวลาราชการ
 …………………………………………………….
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ จึงได้ปรับขยายเวลาให้บริการรับชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2559 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2559 ดังนี้
 
                    1.  บริการรับชำระภาษีทุกวันทำการโดยไม่พักเที่ยง
                    2.  บริการรับชำระภาษีทุกวันเสาร์
 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่  23  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
 


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว บริการรับชำระภาษีนอกเวลาราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว