เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว เชิญร่วมโครงการสวดมนต์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559

    รายละเอียดข่าว

      ด้วยจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันโดยการสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี แทนการละเล่นหรือจัดกิจกรรมรื่นเริงอย่างอื่น
      ในการนี้ เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2559 ณ วัดสระแก้ว พระอารมหลวง หรือ ณ วัดใกล้บ้านที่จัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้
1. วัดสระแก้ว  พระอารามหลวง   ต.สระแก้ว  อ.เมืองสระแก้ว 
    ผู้ประสานงาน  พระครูศรีรัตนสรกิจ โทร. 081-2915629
2. วัดชัยมงคล   ต.พระเพลิง  อ.เขาฉกรรจ์ 
    ผู้ประสานงาน พระสมุห์มงคล นาถธมฺโม  โทร. 085-4382864
3. วัดเขาป่าแก้ว  ต.วังน้ำเย็น  อ.วังน้ำเย็น 
    ผู้ประสานงาน พระครูภัทรกิจจานุการ โทร.080-0961976
4. วัดวังสมบูรณ์  ต.วังสมบูรณ์  อ.วังสมบูรณ์ 
    ผู้ประสานงาน  พระมหาไมตรี  จนฺทสาโร  โทร.087-0961485
5. วัดนครธรรม  ต.วัฒนานคร  อ.วัฒนานคร 
    ผู้ประสานงาน พระครูวัฒนานครกิจ  โทร. 081-6999236
6. วัดคลองหาด  ต.คลองหาด  อ.คลองหาด 
    ผู้ประสานงาน พระมหาคำคูณ  จนฺทโชโต โทร.081-9825453
7. วัดเหล่าอ้อย  ต.หนองสังข์  อ.อรัญประเทศ 
    ผู้ประสานงาน พระสิริวุฒิเมธี  โทร.081-9839445
8. วัดหนองจาน  ต.โนนหมากมุ่น  อ.โคกสูง 
    ผู้ประสานงาน พระครูวาปีสังฆกิจ โทร.087-9578345
9. วัดตาพระยา  ต.ตาพระยา  อ.ตาพระยา 
    ผู้ประสานงาน พระครูปัจจันเขตคณาภิรักษ์  โทร.081-7628074


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว เชิญร่วมโครงการสวดมนต์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ธ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว