เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ด้วยกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่มีภารกิจด้านการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ การประเมินราคาทรัพย์สิน การผลิตเหรียญกษาปณ์และบริหารเงินตรา การอนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประชาชน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และขั้นตอนแนวทางปฏิบัติในการติดต่อราชการกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว สามารถเข้าชมหรือใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วได้ที่ http://www.treasury.go.th/pv_sakaeo/main.php?filename=index

    เอกสารประกอบ ประกาศ จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว