เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 3 (เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559)

    รายละเอียดข่าว

ด้วยกองคลัง ได้รวบรวมและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 ของเทศบาลเมืองสระแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 3 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 3 (เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว