เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ จากจังหวัดสระแก้ว เรื่อง มาตรการเล่นน้ำ เนื่องในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อพระปรง เพื่อสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

ประกาศจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง มาตรการเล่นน้ำ เนื่องในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อพระปรง เพื่อสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์
จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2559
............................................................

    ด้วยจังหวัดสระแก้ว และคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อพระปรง ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อพระปรงเพื่อสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2559 ในวันที่ 19 เมษายน 2559 โดยอัญเชิญเจ้าพ่อพระปรงแห่ตามเส้นทางถนนสุวรรณศร เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกันสรงน้ำเจ้าพ่อพระปรงเพื่อความเป็นศิริมงคล
    เพื่อให้การเล่นน้ำ เนื่องในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อพระปรงเพื่อสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามประเพณี จังหวัดสระแก้ว จึงกำหนดมาตรการเล่นน้ำสงกรานต์ ดังนี้
    1. ห้ามจัดเวทีดนตรีและเครื่องเสียงทุกชนิดตามจุดต่างๆ บนถนนหลัก ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ทางแยกเข้าสถานีขนส่งสระแก้ว ถึงสี่แยกสระแก้ว เพื่อให้การจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้
    2. รถบรรทุกเครื่องเสียง หรือรถที่ดัดแปลงติดเครื่องเสียงเพิ่มเติมจากเดิมเมื่อผ่านเข้ามาในบริเวณถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ทางแยกเข้าสถานีขนส่งสระแก้ว จนถึงสี่แยกสระแก้ว ให้ปิดเครื่องเสียง
    3. ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด บนเส้นทางถนนและทางเท้า 2 ข้างทาง ตั้งแต่ทางแยกเข้าสถานีขนส่งสระแก้ว ถึงสี่แยกสระแก้วและในซอยต่างๆ
    4. กำหนดพื้นที่การเล่นน้ำสงกรานต์ ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อพระปรง เพื่อสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2559 ตั้งแต่แยกเซเว่นอีเลเว่นผ่านตลาดตระกูลสุข จนถึงสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนดให้เป็นถนนคนเดิน ห้ามรถทุกชนิดผ่าน สำหรับเวทีดนตรีสามารถตั้งได้ในเส้นทางถนนคนเดินและภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยให้ประสานกับอำเภอเมืองสระแก้ว ในการกำหนดจุดตั้งเวทีดนตรีและรถเครื่องเสียงสามารถเล่นได้ที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว
    5. เส้นทางขบวนแห่เจ้าพ่อพระปรงจะปล่อยขบวนแห่เจ้าพ่อพระปรง เวลา 09.00 น. ถึงตำบลบ้านแก้ง เวลา 10.00 น. ถึงตำบลศาลาลำดวน เวลา 11.00 น. และถึงแยกเซเว่นอีเลเว่น เวลา 12.00 น. โดยขบวนแห่เจ้าพ่อพระปรงองค์ใหญ่จะเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดตระกูลสุข ตรงไปสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว (ตรงข้ามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว) สิ้นสุดขบวนแห่ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว หยุดพักให้ประชาชนสรงน้ำเจ้าพ่อพระปรงตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยขบวนแห่เจ้าพ่อพระปรงองค์เล็กจะตรงไปตามถนนสุวรรณศร ถึงตำบลท่าเกษม
    6. สำหรับเวทีดนตรีและเครื่องเสียงที่จะมาร่วมในงาน ขอให้ดำเนินการขออนุญาตใช้เสียงที่เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยเบื้องต้นขอให้แจ้งความประสงค์การใช้เสียงได้ที่ พ.ต.ท.ประเสริฐ ศรีพันนา เบอร์โทร.081-3403786 ภายในวันที่ 14 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 18.00 น.
    7. กำหนดการเล่นน้ำงานประเพณีแห่เจ้าพ่อพระปรง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2559 ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. สิ้นสุดเวลา 18.00 น.


ประกาศ    ณ    วันที่    11    เมษายน    พ.ศ. 2559


    เอกสารประกอบ

ประกาศ จากจังหวัดสระแก้ว เรื่อง มาตรการเล่นน้ำ เนื่องในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อพระปรง เพื่อสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว