เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

    รายละเอียดข่าว

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับการสนับสนุนเวลาออกอากาศ รายการวิทยุทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วงเวลา "มหาดไทยชวนรู้" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงหมาดไทย โดยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05 - 12.25 น. ทางคลื่นความถี่ FM91MHz (สวพ.91) และเว็บไซต์ www.fm91bkk.com สามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.pr.moi.go.th และคลังข่าวมหาดไทย ทั่งนี้ หน่วยงานมีความประสงค์จะเข้าร่วมรายการหรือมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อและประสานงานได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2222-8827
จังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งผังรายการ "หมาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 โดยสามารถดาวน์โหลดผังรายการได้ที่เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว www.sakaeo.go.th หัวข้อ "ประชาสัมพันธ์" 

    เอกสารประกอบ

ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว