เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ จากสคบ.ประจำจังหวัดสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ด้วยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 แจ้งให้ผู้บริโภคทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค รายละเอียดตามเอกสารแนบ

    เอกสารประกอบ

ประกาศ จากสคบ.ประจำจังหวัดสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มิ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว